Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


28. 4. 2017 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 348

29.04.2017 13:46

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k uvolnění koryta řeky Stonávky od naplavenin. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k zablokování toku řeky množství dřevěných klád, větví a listí. Tím hrozilo vylití vody z břehů řeky. Pomocí trhacího háku a vidlí se podařilo naplaveniny odstranit a zajisti tak volný průtok již tak zvýšené hladiny řeky Stonávky. Čas: 18:05 - 19:03 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

27. 4. 2017 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 75

29.04.2017 13:32

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty k pročištění ucpaného propustku pod místní komunikací. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem silného deště došlo k ucpání propustku pod silnicí velkým množstvím listí, větví i dalších větších částí stromů a voda tak teče po komunikaci. Pomocí trhacího háku, lopat a vidlí byl propustek uvolněn a voda mohla tak volně odtékat. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 17:47 - 18:39 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

10. 4. 2017 - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - Komorní Lhotka čp. 186

29.04.2017 13:12

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody do bazénu v místní sauně. Pomocí jednoho proudu „C“ byly přívody pročištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 15:49 - 16:24 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír.
 
 

27. 3. 2017 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 186

29.04.2017 13:04

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody k bazénům v sauně. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem trvalého deště došlo k zanesení přívodního potrubí listím a dalšími nečistotami. Pomocí jednoho proudu „C“ a tlakem vody byly přívody vyčištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 09:20 - 10:35 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír
 
 

5. 3. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka čp. 282

06.03.2017 16:53

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění popadaných větví z drátů veřejného osvětlení do místní části obce Kamenec. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo ke zlomení několika větví ze stromů lípové aleje a jejich pádu na dráty veřejného osvětlení. Tím došlo k jejich překřížení a následnému zkratování vedení. V době zásahu bylo vedení bez proudu a tak pomocí nastavovacího žebříku byly větve z drátů odstraněny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 13:17 - 14:02 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Majer Přemysl, Lafek Jan, Santarius Jaroslav
 
 

24. 2. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka nad ev. č. 55

28.02.2017 15:55

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce Komorní Lhotka k odstranění spadlého stromu ze silnice do místní části Godula, nad bývalým rekreačním střediskem Dolu Lazy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem nárazového větru došlo ke zlomení stromu ve výšce cca 1,5 m nad zemí a jeho pádu na silnici. Pomocí motorové pily byl kmen stromu rozřezán a odstraněn z komunikace. Jednotka SDH Komorní Lhotka následně očistila silnici od polámaných větví a pilin. Pak se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 11:40 - 12:24 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Molin Tomáš, Lafek Jan.
 
 

9. 1. 2017 - technická pomoc - náhrada nefunkčního zařízení - Komorní Lhotka čp. 186

28.02.2017 15:49

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k pročištění přívodu vody do bazénu v místní sauně. Pomocí jednoho proudu „C“ byly přívody pročištěny. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 11:55 - 12:52 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Wardas Mojmír
 
 

4. 1. 2017 - požár nízké budovy - Komorní Lhotka ev. č. 55

04.01.2017 15:51

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na výzvu IBC Ostrava k požáru přístřešku (dřevníku) k bývalému rekreačnímu středisku Dolu Lazy. I přes velmi nepříznivé klimatické a dojezdové podmínky jednotka dorazila na místo jako první ve velmi krátkém čase. Již při příjezdu k místu zásahu bylo zřejmé, že se požár přístřešku nachází v poslední fázi hoření a požár byl patrně zjištěn a ohlášen s velkým zpožděním. Došlo k propadnutí hliníkové střechy, všechny boční vyvýšené strany přístřešku, uvnitř umístěné kontejnery i uskladněné dřevo byly značně ohořelé. Pomocí jednoho proudu vysokotlaku bylo započato hašení. Na místo se podařilo dojet jednotce SDH Hnojník s DA, ta však nezasahovala. Vzhledem k namrzlé přístupové silnici na místo nedojela profesionální jednotka HZS Nošovice a také jednotka SDH Dobratice. Zůstaly uvězněny v příkrém kopci cca 1 km od místa zásahu. Hasiči z Nošovic došli na místo pěšky a po dohodě s velitelem jejich jednotky prováděla celý zásah jednotka SDH Komorní Lhotka. Na místo musel být povolán také pracovník ČEZu, protože vlivem požáru došlo k poškození elektrického vedení na blízkém sloupu. Přítomná byla také hlídka PČR. Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí (sněžení a prudký vítr) byly na zásahové vozidlo nasazeny sněžné řetězy pro bezpečnější návrat na základnu. Bohužel led a sníh na silnici neumožnil jízdu jen se řetězy. Po dohodě se starostou obce byl povolán traktor s nástavbou na posyp silnice drtí. Ta byla hasiči nakládaná ze skladu Obce Komorní Lhotka. Po provedení posypu se nejdříve podařilo odjet jednotce z Nošovic. Po provedení dalšího posypu pak jednotce z Hnojníku a nakonec jednotce SDH Komorní Lhotka. Nad ránem, cca v 6.30 hod. je jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 02:34 - 06.27 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Molin Tomáš, Santarius Jaroslav, Hampel Martin
 
 

13. 10. 2016 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 186

30.10.2016 08:50

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na žádost starosty obce k počištění přívodu vody do bazénů v sauně. Pomocí tlaku vody a proudu „C“ byly přívody pročištěny. Poté se jednotka vrátila na základnu. Čas: 15.00 - 16.27 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan
 
 

10. 10. 2016 - technická pomoc - likvidace hmyzu - Komorní Lhotka čp. 5

30.10.2016 08:45

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se v dřevěném příručním skladě obchodu Hruška nachází vosí hnízdo nevídaných rozměrů. Po odstavení skříně a přípravě prostoru pro jeho snadnější odstranění bylo hnízdo postříkáno a poté nožem rozřezáno a následně celkově zlikvidováno. Pak se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 17.29 - 18.18 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Adnrzej, Majer Aleš, Santarius Jaroslav