Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb KOMORNÍ LHOTKA Komorní Lhotka je malebnou podhorskou lázeňskou obcí s tisícem obyvatel a příznivým klimatem blahodárně působícím na lidský organismus, přístupnou z Hnojníku úzkou silnicí stíněnou stoletou lipovou alejí o délce 2,5 km. Obec je hlavním protagonistou rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu obcí povodí Stonávky, která v katastru obce pramení a obcí protéká.

V Komorní Lhotce je možno si prohlédnout klasicistní evangelický kostel z roku 1782 se třemi empírovými náhrobky a s barokním mobiliářem, krásným oltářem a kazatelnou. Také katolický kostel, který byl vybudován o více než 100 let později z místního šedozeleného godulského pískovce je zajímavým objektem. Lidová architektura je přímo v centru obce zastoupena zachovalými roubenými karpatskými dřevěnicemi z 19. století, typickými pro Těšínsko, a v údolí Ráztoky mimořádně zachovalým roubeným selským domem včetně stodoly, chlévů a kůlny. Na jihovýchodním svahu hory Goduly lze shlédnout "toleranční pomník", postavený v roce 1931 při 150. výročí vydání tolerančního patentu.

Charakter obce je přímo utvářen horským reliéfem Moravskoslezských Beskyd, v jejichž údolích se obec nachází. Pěší trasy, cyklotrasy, případně koňské stezky, které hustě protkávají okolní krajinu, nabízejí řadu překrásných výhledů i romantických přírodních zákoutí, příležitostí pro sportovní vyžití i pro soukromé meditace. Návštěvníkům se nabízí ubytování v hotelích, rekreačních zařízeních i v soukromí. V obci je široká nabídka místních jídel a krajových specialit v několika restauracích s mnohotvárným koloritem. Komorní Lhotka také nabízí pravou finskou saunu, léčivé bylinkové lázně a další zařízení poskytující ozdravné procedury.

PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Naposled přidáno

Úřední deska
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
27.06.2017 13:32

Informace OÚ
Informace o uzavření stavebního úřadu v Hnojníku
26.06.2017 09:32

Úřední deska
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2018-2020
23.06.2017 09:26

Úřední deska
SOPS přijalo rozpočtové opatření č. 1 a je zveřejněno na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.
23.06.2017 09:25

Úřední deska
Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.
23.06.2017 09:24

Informace OÚ
Nabídka pracovního místa
22.06.2017 09:03

Informace OÚ
Informace o uzavření matriky v Hnojníku
21.06.2017 15:26

LIGOTSKÝ miniZPRAVODAJ
LIGOTSKÝ miniZPRAVODAJ č.3/2017
19.06.2017 17:00

Informace podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
5/2017
19.06.2017 13:23

Informace podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
4/2017
19.06.2017 13:17

Informace podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
3/2017
19.06.2017 13:13

Informace OÚ
Informace o uzavření obecní knihovny
15.06.2017 13:37

Úřední deska
Usnesení - dražební vyhláška
15.06.2017 11:23

Informace OÚ
Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení VVN 400kV V404 Nošovice-Varín o vstupech na pozemky
13.06.2017 09:11

Úřední deska
Oznámení o schválení využití "Územní studie Komorní Lhotka - plocha Z32" jako podmínky pro rozhodování o změnách v předmětném území
13.06.2017 08:46

Úřední deska
Zveřejnění informace o konání akcí v obci Komorní Lhotka dle čl. 3, odst. 3, OZV 1/2016
12.06.2017 12:05

Úřední deska
Výstraha ČHMÚ
06.06.2017 11:50

Zápisy a usnesení
Anonymizovaná Usnesení z XXXVI. zasedání ZO
05.06.2017 17:01

Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
05.06.2017 11:11

Informace OÚ
37. výzva k předkládání projektů v IROP „Energetické úspory v bytových domech II“
31.05.2017 15:07

Úřední deska

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
27.06.2017 13:32

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2018-2020
23.06.2017 09:26

SOPS přijalo rozpočtové opatření č. 1 a je zveřejněno na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.
23.06.2017 09:25

Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.
23.06.2017 09:24

Usnesení - dražební vyhláška
15.06.2017 11:23

Oznámení o schválení využití "Územní studie Komorní Lhotka - plocha Z32" jako podmínky pro rozhodování o změnách v předmětném území
13.06.2017 08:46

Zveřejnění informace o konání akcí v obci Komorní Lhotka dle čl. 3, odst. 3, OZV 1/2016
12.06.2017 12:05

Výstraha ČHMÚ
06.06.2017 11:50

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
05.06.2017 11:11

Usnesení - dražební vyhláška
30.05.2017 12:49

více>>

Informace OÚ

Informace o uzavření stavebního úřadu v Hnojníku
26.06.2017 09:32

Nabídka pracovního místa
22.06.2017 09:03

Informace o uzavření matriky v Hnojníku
21.06.2017 15:26

Informace o uzavření obecní knihovny
15.06.2017 13:37

Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení VVN 400kV V404 Nošovice-Varín o vstupech na pozemky
13.06.2017 09:11

37. výzva k předkládání projektů v IROP „Energetické úspory v bytových domech II“
31.05.2017 15:07

oznámení o uzavření matriky v Hnojníku
22.05.2017 13:40

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.05.2017
18.05.2017 12:22

Informace o uzavření obecního úřadu z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 24.05.2017
17.05.2017 16:22

Informace o zahájení prací na likvidaci sondy NT-4 a její pracoviště
03.05.2017 13:26

více>>