Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/0001, OZV č. 4/2004 a OZV č. 2/0006, kterýma se mění "Závazná část Územního plánu obce, Regulačního plánu Komorní Lhotka".

19.07.2018 11:56
 
 

OZV obce Komorní Lhotka č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

15.03.2018 10:37
 
 

OZV obce Komorní Lhotka č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komorní Lhotka.

15.03.2018 10:35
 
 

OZV č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Komorní Lhotka a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

30.08.2017 11:32
 
 

OZV č. 1/2017 o omezení hlučných činností

31.07.2017 12:40
 
 

OZV č. 1/2016

23.01.2017 11:25
 
 

OZV obce Komorní Lhotka č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

04.01.2016 11:20
 
 

OZV obce Komorní Lhotka č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komorní Lhotka

04.01.2016 11:17
 
 

OZV č. 2/2015, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Komorní Lhotka

08.12.2015 11:17
 
 

OZV č. 1/2015, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu.

20.03.2015 12:07