Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

30.12.2013 17:08
 
 

OZV č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

15.05.2013 16:34
 
 

Obecně závazná vyhláška č.. 3/2012

13.07.2012 09:28
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

10.07.2012 11:53
 
 

Veřejná vyhláška, oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2012

10.07.2012 11:49
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010

04.01.2011 11:06
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010

04.01.2011 11:05
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010

04.01.2011 11:04
 
 

OZV č. 1/2008, kterou se ruší OZV č. 7/1992 o použití nižšího koeficientu

15.11.2010 12:30
 
 

OZV č. 5/2010 o místních poplatcích

15.11.2010 12:21