Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.11.2010 12:20
 
 

OZV č. 3/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komorní Lhotka

15.11.2010 12:19
 
 

OZV č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Komorní Lhotka a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

15.11.2010 12:18
 
 

OZV č. 1/2010 o znaku a vlajce obce

15.11.2010 12:09
 
 

OZV č. 2/2006

08.01.2007 11:46
 
 

OZV č. 1/2006

28.03.2006 09:26
 
 

OZV č. 4/2004

27.10.2005 13:07
 
 

OZV č. 1/2004

27.10.2005 13:06
 
 

OZV č. 1/2001

27.10.2005 13:03