Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


zpět

30. 10. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka ev. č. 272


06.01.2018 18:30 Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému pádu stromu na chatu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem vichřice došlo k vývratu vzrostlé břízy i s kořeny a jejímu následnému pádu na střechu chaty. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vysoký strom, který svou špičkou přesahoval více než 1/3 za štít střechy, bylo nutné pečlivě zvážit postup při jeho odstraňování, aby nedošlo ke vzniku dalších škod. Nejdříve byl pomocí rozbrušovací pily odstraněn držák televizní antény, o který se opíraly větve břízy, poté ze štítu střechy byla motorovou pilou odřezána špička stromu a následně kmen očištěn od dalších větví, které by mohly způsobit následné škody. Pak byl kmen o průměru cca 40 cm odřezán těsně nad zemí. Tím se kmen kontrolovaně a pozvolna „svezl“ ze střechy na zem. Po zabezpečení kmene proti dalšímu pohybu se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 10:25 - 11:52 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Hampel Martin, Lafek Jan