Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


zpět

10. 12. - 12. 12. 2017 (12 zásahů) - odstranění stromů, odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka


06.01.2018 19:06 Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění stromu z místní komunikace u čp. 184. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo k pádu stromu přes cestu směrem na Horní Tošanovice. Po „nasvícení místa zásahu“ se jednotka chystala zlomený strom odstranit, ale ve stejném okamžiku došlo k dalšímu pádu stromu. Z důvodu bezpečnosti bylo zásahové vozidlo odstaveno mimo prostor, kde hrozil pád dalších stromů a poté byl strom ze silnice za zvýšených bezpečnostních opatření (kontrola ostatních stromů při dalších poryvech větru) rozřezán a odstraněn. Jednotka se chystala k návratu na základnu, ale ihned byla povolána k dalšímu zásahu. Jednalo se o komunikace a to u čp. 186 (sauna). Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo ke zlomení stromu v polovině kmene a pádu koruny stromu na silnici. Části stromu byly rozřezány a ze silnice odstraněny. Poté jednotka přejížděla k dalšímu místu, a to do Smilovic, kde došlo k pádu statné lípy na elektrické vedení a silnici. Ve spolupráci s hasiči z Řeky byl strom odstraněn. K dalšímu stromu přes silnici přejížděla jednotka k čp. 164. Strom byl opět rozřezán a odstraněn. Pak ještě jedna cesta do Stonávky na odstranění velkého smrku ze silnice a poté k nakloněnému stromu u odbočky na Dobratice. Jako poslední místo pak byla zahrada místní MŠ, kde došlo k pádu stromu na dětské hřiště, plot a prolézačku. Strom byl částečně rozřezán, aby později nedošlo k dalším škodám. Hned následující den ráno jednotka vyjížděla k převrácenému "mobil housu" do místní části Kamenec. Síla větru musela být obrovská, protože při převrácení samotného MH byly vyvráceny i 3 nádoby na vodu, každá o objemu 1.000 litrů. Mobil house tak skončil na střeše a opíral se o přilehlou hospodářskou budovu, kde byly ustájeny ovce. Těm se naštěstí nic nestalo. Na žádost majitele se jednotka snažila převrátit mobil - house zpět na kola. Před tím se ještě podařilo zajistit plynovou bombu, která byla uvnitř objektu. Pomocí navijáku se MH postupně převracel zpět, v okamžiku, kdy již se zdálo, že se dostane na své místo, došlo k celkové destrukci dřevěných stěn a na kola tak dopadl jen jeho podvozek. Následně pak byly odklízeny trosky z hospodářské budovy a zabezpečeny plechy za střechy před dalšími poryvy větru. Poté jednotka přejížděla na náměstí, kde došlo k pádu části stromu na plynové vedení přes řeku. Po odstranění se jednotka vrátila na základnu, ale již k večeru opět vyjížděla ke zlomenému stromu pod ZŠ. Následující den, brzy ráno, vyjížděla jednotka k odstranění stromu přes silnici k Lesance, následně za hotelem Säntis odstraňovala strom z telefonního vedení. Při jízdě zpět ještě členové výjezdové jednotky stačili pomoci menšímu psíkovi, který běhal po silnici "po třech", protože mu přední tlapka uvízla v karabině, kterou měl na obojku pod krkem. Psa odchytili a opatrně mu tlapku z karabiny vysvobodili. Pak pokračovali na odstranění dalšího stromu ze silnice na Dobratice a nakonec se jednotka vracela k mateřské školce, kde provedla úplné odstranění spadlého stromu z předešlých dnů ze zahrady. Za tyto 3 dny zasahovali: Majer Přemysl, Molin Tomáš, Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír.