Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


zpět

10. 02. 2018 - požár - nízké budovy - Komorní Lhotka čp. 29


03.03.2018 15:13 Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru sazí v komínovém tělese. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří saze v komíně. Plamen dosahoval výše cca 1,5 m. Před příjezdem jednotky majitelka provedla částečné vyhašení kotle a úplné vyhašení provedli členové výjezdové jednotky. Následně byl proveden průzkum půdních prostor a střechy, zda-li nedošlo k zahoření. Dále jednotka provedla protipožární opatření, kdy byl do půdních prostor přinesen hasicí přístroj, protože se na půdě nacházelo menší množství sena, prachu a pilin. Následně se členové výjezdové jednotky dostali na střechu, kde pomocí kominického nářadí srazili hořící saze a komín přesypali pískem. Na místo dorazila také jednotka HZS Nošovice. Poté byly saze ve sklepě vybrány. Po provedení kontroly komínu termokamerou byl majitel informován o možných rizicích a bylo mu doporučeno provést revizi komínu. Poté se jednotky vrátily na své základny. Čas: 11:43 - 12:49 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír, Molin Jan, Szpyrc Marian, Kot Lukáš