Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


zpět

28. 04. 2018 - požár - lesní porost - lokalita Prašivá (TC)


16.05.2018 18:34 Dvacet jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se třemi desítkami vozidel se zapojilo v sobotu 28. 4. 2018 do taktického cvičení složek IZS, zaměřeného na likvidaci lesního požáru pod vrcholem beskydského kopce Prašivá (okres Frýdek-Místek). Hasiči si vyzkoušeli také zřízení dálkové dopravy vody hadicemi z řeky Morávky na vzdálenost 3,5 km až na zmíněný kopec i s nasazením vysokokapacitního čerpadla HFS SOMATI u jednoho z jezů (11,2 km). Jednalo se o cvičení v rámci projektu Evropské unie „Bezpečné pohraničí“.

O den dříve absolvovalo na Morávce teoretickou část Výcviku hašení lesních požárů pět desítek hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a z vybraných jednotek dobrovolných hasičů různých měst a obcí Moravskoslezského kraje.

Jednou z jednotek, zapojených do cvičení, byla také JSDH Komorní Lhotka.

Jednotka SDH Komorní Lhotka zasahovala u cvičení při požáru lesního porostu s dálkovou dopravou vody v lokalitě Prašivá. Po příjezdu na místo zásahu byla naše jednotka určena velitelem úseku jako záložní. Jednotka byla ustavena poblíž přejezdových můstků přes silnici, kterou protínaly hadice z vysokokapacitního čerpadla SOMATI. Při plnění těchto hadic vodou došlo k jejich několikanásobnému přetočení v důsledku sesunutí do příkopu a voda nemohla dál protékat. Velitel naší jednotky se okamžitě spojil se strojníkem od čerpadla SOMATI a ten následně poslal dva muže problém vyřešit. O několik minut později osobní automobil na přejezdových můstcích prořízl hadici od čerpadla SOMATI, čímž došlo k úniku vody a náš velitel opět oznamoval tuto závadu strojníkovi čerpadla. Následně byla naše jednotka vyslána k cisterně jednotky Třince, kde jsme měli za úkol cisternu doplnit vodou. Poté jsme byli vysláni k dočerpání naší cisterny na stanici v Nošovicích. Po opětovném příjezdu zpět na místo, bylo cvičení již téměř u konce a my jsme byli zpět ve stavu záložním. Po několika minutách bylo cvičení velitelem zásahu ukončeno a všechny jednotky byly vyslány zpět na své základny. Čas: 09:47 – 13:46 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Přemysl, Lafek Jan, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Santarius Jaroslav, Hampel Martin, Szpyrc Marian, Kot Lukáš, Molin Jan