Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty
zpět

2. 9. 2019 - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka čp. 369


03.05.2020 15:05 Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o ucpaný kanál a vodu s bahnem stékající z přilehlého, nově osetého pole. Členové výjezdové jednotky nejdříve pročistili strouhu od nánosů větví, listí a bahna, aby zamezili přetékání vody na místní komunikaci. Po chvíli začala voda lehce opadat, nicméně vzhledem k vytrvalému dešti bylo po poradě velitele, velitelů družstva a starosty obce rozhodnuto o vybudování hráze z pytlů s pískem. Bylo tedy kontaktováno IBC s žádostí o možnost použití pytlů ze skladu SSHR v nedalekém Hnojníku. Po souhlasném stanovisku bylo pro dovoz těchto pytlů s pískem využito nákladní vozidlo místního zemědělce, kterému patřilo pole, ze kterého stékala voda s bahnem. Celkem bylo použito cca 320 pytlů. Po vytvoření hráze se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 14:46 - 17:25 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Čolig Pavel, Kot Lukáš, Szpyrc Marian, Hampel Martin, Molin Jan