Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


28. 04. 2018 - požár - lesní porost - lokalita Prašivá (TC)

16.05.2018 18:34

Dvacet jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se třemi desítkami vozidel se zapojilo v sobotu 28. 4. 2018 do taktického cvičení složek IZS, zaměřeného na likvidaci lesního požáru pod vrcholem beskydského kopce Prašivá (okres Frýdek-Místek). Hasiči si vyzkoušeli také zřízení dálkové dopravy vody hadicemi z řeky Morávky na vzdálenost 3,5 km až na zmíněný kopec i s nasazením vysokokapacitního čerpadla HFS SOMATI u jednoho z jezů (11,2 km). Jednalo se o cvičení v rámci projektu Evropské unie „Bezpečné pohraničí“.

O den dříve absolvovalo na Morávce teoretickou část Výcviku hašení lesních požárů pět desítek hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a z vybraných jednotek dobrovolných hasičů různých měst a obcí Moravskoslezského kraje.

Jednou z jednotek, zapojených do cvičení, byla také JSDH Komorní Lhotka.

Jednotka SDH Komorní Lhotka zasahovala u cvičení při požáru lesního porostu s dálkovou dopravou vody v lokalitě Prašivá. Po příjezdu na místo zásahu byla naše jednotka určena velitelem úseku jako záložní. Jednotka byla ustavena poblíž přejezdových můstků přes silnici, kterou protínaly hadice z vysokokapacitního čerpadla SOMATI. Při plnění těchto hadic vodou došlo k jejich několikanásobnému přetočení v důsledku sesunutí do příkopu a voda nemohla dál protékat. Velitel naší jednotky se okamžitě spojil se strojníkem od čerpadla SOMATI a ten následně poslal dva muže problém vyřešit. O několik minut později osobní automobil na přejezdových můstcích prořízl hadici od čerpadla SOMATI, čímž došlo k úniku vody a náš velitel opět oznamoval tuto závadu strojníkovi čerpadla. Následně byla naše jednotka vyslána k cisterně jednotky Třince, kde jsme měli za úkol cisternu doplnit vodou. Poté jsme byli vysláni k dočerpání naší cisterny na stanici v Nošovicích. Po opětovném příjezdu zpět na místo, bylo cvičení již téměř u konce a my jsme byli zpět ve stavu záložním. Po několika minutách bylo cvičení velitelem zásahu ukončeno a všechny jednotky byly vyslány zpět na své základny. Čas: 09:47 – 13:46 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Přemysl, Lafek Jan, Majer Aleš, Sabela Andrzej, Santarius Jaroslav, Hampel Martin, Szpyrc Marian, Kot Lukáš, Molin Jan
 
 

10. 02. 2018 - požár - nízké budovy - Komorní Lhotka čp. 29

03.03.2018 15:13

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru sazí v komínovém tělese. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří saze v komíně. Plamen dosahoval výše cca 1,5 m. Před příjezdem jednotky majitelka provedla částečné vyhašení kotle a úplné vyhašení provedli členové výjezdové jednotky. Následně byl proveden průzkum půdních prostor a střechy, zda-li nedošlo k zahoření. Dále jednotka provedla protipožární opatření, kdy byl do půdních prostor přinesen hasicí přístroj, protože se na půdě nacházelo menší množství sena, prachu a pilin. Následně se členové výjezdové jednotky dostali na střechu, kde pomocí kominického nářadí srazili hořící saze a komín přesypali pískem. Na místo dorazila také jednotka HZS Nošovice. Poté byly saze ve sklepě vybrány. Po provedení kontroly komínu termokamerou byl majitel informován o možných rizicích a bylo mu doporučeno provést revizi komínu. Poté se jednotky vrátily na své základny. Čas: 11:43 - 12:49 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír, Molin Jan, Szpyrc Marian, Kot Lukáš
 
 

4. 1. 2018 - technická pomoc - odstranění stromů (2 zásahy) - Komorní Lhotka čp. 17 a 266

03.03.2018 14:49

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění nebezpečně nakloněného stromu na místní náměstí. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno od občanů, že vlivem silného větru docházelo při poryvech k nazvedávání kořenového systému vč. trávy a zeminy u cca 30 m lípy a tím hrozil její pád na náměstí. Na pomoc byla přizvána vysokozdvižná plošina soukromé firmy a s její pomocí byly nejdříve ořezány veškeré větve a poté od horní části stromu pořezán i celý kmen. Místní náměstí pak bylo následně očištěno od pilin, částí větví a listí. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 09:40 - 12:32 hod.. Zasahovali: Hampel Martin, Lafek Jan, Majer Aleš, Sabela Andrzej

Ještě téhož dne jednotka vyjížděla na žádost starosty obce k odstranění dalších popadaných stromů. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo k pádu 6 smrků na telefonní vedení, místní komunikaci a také na ploty u chat. Stromy byly rozřezány a telefonní vedení uvolněno. Poté se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 16:04 - 16:50 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Lafek Jan, Majer Aleš, Hampel Martin


 
 

10. 12. - 12. 12. 2017 (12 zásahů) - odstranění stromů, odstranění nebezpečných stavů - Komorní Lhotka

06.01.2018 19:06

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění stromu z místní komunikace u čp. 184. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo k pádu stromu přes cestu směrem na Horní Tošanovice. Po „nasvícení místa zásahu“ se jednotka chystala zlomený strom odstranit, ale ve stejném okamžiku došlo k dalšímu pádu stromu. Z důvodu bezpečnosti bylo zásahové vozidlo odstaveno mimo prostor, kde hrozil pád dalších stromů a poté byl strom ze silnice za zvýšených bezpečnostních opatření (kontrola ostatních stromů při dalších poryvech větru) rozřezán a odstraněn. Jednotka se chystala k návratu na základnu, ale ihned byla povolána k dalšímu zásahu. Jednalo se o komunikace a to u čp. 186 (sauna). Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo ke zlomení stromu v polovině kmene a pádu koruny stromu na silnici. Části stromu byly rozřezány a ze silnice odstraněny. Poté jednotka přejížděla k dalšímu místu, a to do Smilovic, kde došlo k pádu statné lípy na elektrické vedení a silnici. Ve spolupráci s hasiči z Řeky byl strom odstraněn. K dalšímu stromu přes silnici přejížděla jednotka k čp. 164. Strom byl opět rozřezán a odstraněn. Pak ještě jedna cesta do Stonávky na odstranění velkého smrku ze silnice a poté k nakloněnému stromu u odbočky na Dobratice. Jako poslední místo pak byla zahrada místní MŠ, kde došlo k pádu stromu na dětské hřiště, plot a prolézačku. Strom byl částečně rozřezán, aby později nedošlo k dalším škodám. Hned následující den ráno jednotka vyjížděla k převrácenému "mobil housu" do místní části Kamenec. Síla větru musela být obrovská, protože při převrácení samotného MH byly vyvráceny i 3 nádoby na vodu, každá o objemu 1.000 litrů. Mobil house tak skončil na střeše a opíral se o přilehlou hospodářskou budovu, kde byly ustájeny ovce. Těm se naštěstí nic nestalo. Na žádost majitele se jednotka snažila převrátit mobil - house zpět na kola. Před tím se ještě podařilo zajistit plynovou bombu, která byla uvnitř objektu. Pomocí navijáku se MH postupně převracel zpět, v okamžiku, kdy již se zdálo, že se dostane na své místo, došlo k celkové destrukci dřevěných stěn a na kola tak dopadl jen jeho podvozek. Následně pak byly odklízeny trosky z hospodářské budovy a zabezpečeny plechy za střechy před dalšími poryvy větru. Poté jednotka přejížděla na náměstí, kde došlo k pádu části stromu na plynové vedení přes řeku. Po odstranění se jednotka vrátila na základnu, ale již k večeru opět vyjížděla ke zlomenému stromu pod ZŠ. Následující den, brzy ráno, vyjížděla jednotka k odstranění stromu přes silnici k Lesance, následně za hotelem Säntis odstraňovala strom z telefonního vedení. Při jízdě zpět ještě členové výjezdové jednotky stačili pomoci menšímu psíkovi, který běhal po silnici "po třech", protože mu přední tlapka uvízla v karabině, kterou měl na obojku pod krkem. Psa odchytili a opatrně mu tlapku z karabiny vysvobodili. Pak pokračovali na odstranění dalšího stromu ze silnice na Dobratice a nakonec se jednotka vracela k mateřské školce, kde provedla úplné odstranění spadlého stromu z předešlých dnů ze zahrady. Za tyto 3 dny zasahovali: Majer Přemysl, Molin Tomáš, Hampel Martin, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan, Wardas Mojmír.
 
 

30. 10. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka ev. č. 272

06.01.2018 18:30

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému pádu stromu na chatu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem vichřice došlo k vývratu vzrostlé břízy i s kořeny a jejímu následnému pádu na střechu chaty. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vysoký strom, který svou špičkou přesahoval více než 1/3 za štít střechy, bylo nutné pečlivě zvážit postup při jeho odstraňování, aby nedošlo ke vzniku dalších škod. Nejdříve byl pomocí rozbrušovací pily odstraněn držák televizní antény, o který se opíraly větve břízy, poté ze štítu střechy byla motorovou pilou odřezána špička stromu a následně kmen očištěn od dalších větví, které by mohly způsobit následné škody. Pak byl kmen o průměru cca 40 cm odřezán těsně nad zemí. Tím se kmen kontrolovaně a pozvolna „svezl“ ze střechy na zem. Po zabezpečení kmene proti dalšímu pohybu se jednotka vrátila na svou základnu. Čas: 10:25 - 11:52 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Majer Aleš, Hampel Martin, Lafek Jan
 
 

16. 10. 2017 - požár - popelnice kontejnery - Komorní Lhotka čp. 76

06.01.2018 18:22

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na výzvu IBC k hlášenému požáru kontejneru. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár plastového kontejneru na domovní odpad. Jeho obsah již jen doutnal, protože prvotní hašení prováděl místní občan. Pomocí vysokotlakého proudu vody byl kontejner proléván a poté prohrabán pomocí vidlí. Na místo dorazila také jednotka z HZS Nošovice, ta však nezasahovala. Po prověření, že je požár úplně uhašen se jednotky vrátily na své základny. Čas: 12:27 - 13:02 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Hampel Martin
 
 

4. 10. 2017 - technická pomoc - odstranění stromu - Komorní Lhotka čp. 184

07.10.2017 14:37

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k odstranění stromu ze střechy budovy. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo k rozlomení statné vrby a pádu její části na přízemní budovu (garáž) v areálu DZP. Jednalo se o část stromu o průměru cca 25 cm. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, ze střechy odstraněn a následně byla střecha očištěna od pilin a částí větví. Na místo dorazila také profesionální jednotka HZS Nošovice. Poté se jednotky vrátily na své základny. Čas: 16:08 - 16:40 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Lafek Jan
 
 

28. 9. 2017 - požár - popelnice, kontejnery - Komorní Lhotka ev. č. 245

07.10.2017 14:30

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k hlášenému požáru kontejneru v Komorní Lhotce. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že došlo k požáru plastového kontejneru na domovní odpad, který v době příjezdu jednotky již byl zcela zachvácen plameny a vedle stojící kontejner byl žárem poškozen. Pomocí vysokotlakého proudu byl požár uhašen a vedle stojící kontejner ochlazován. Vzhledem k odlehlému místu požáru, nacházejícím se v údolí mezi horami, se jednotka potýkala se zhoršenou kvalitou pokrytí mobilní sítí a také nedostupností přenosu signálu vysílačky, což komplikovalo komunikaci s IBC. Po uhašení se jednotka vrátila na svou základnu.

Dojezd jednotky SDH KL výrazně ovlivnila záměna čísla popisného a evidenčního. V SMS zprávách bylo uvedeno čp.. Víme, že je rozhodující, co uvede ohlašovatel v oznámení vzniku události, ale v našem případě, kdy v obci máme přes 400 čísel popisných a 400 čísel evidenčních je záměna zásadní. Jednotka po dalším potvrzení z IBC, že se jedná o čp. vyrazila právě tam, bohužel se potvrdilo, že se jedná o ev. č.. Obě čísla se nacházejí na opačných koncích naši rozlehlé obce. Čas: 08:35 - 09:31 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Majer Aleš, Lafek Jan, Santarius Jaroslav, Hampel Martin, Wardas Mojmír
 
 

19. 9. 2017 - technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu - Komorní Lhotka ev. č. 84

07.10.2017 14:23

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla k likvidaci obtíženého hmyzu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází za dřevěným podbitím střechy u balkónu. Po dohodě se majitelkou objektu nebylo podbití rozebíráno, ale vstup k hnízdu a hnízdo postříkáno přípravkem na hubení hmyzu a poté vstup zafoukán montážní pěnou. Jednotka se pak vrátila na svou základnu. Čas: 18:06 - 18:57 hod.. Zasahovali: Molin Tomáš, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Santarius Jaroslav, Hampel Martin, Wardas Mojmír
 
 

13. 9. 2017 - požár (planý poplach) - Komorní Lhotka

07.10.2017 14:17

Jednotka SDH Komorní Lhotka vyjížděla na výzvu IBC Ostrava k požáru sloupu elektrického vedení do lokality „pod saunou“. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Nedošlo k požáru sloupu elektrického vedení, ale v místě bývalého plynového vrtu byl prováděn řízený „odfuk“ nahromaděného plynu plynaři, kteří zde vystavěli cca 10m vysoký komín a plyn hořením uvolňovali z vrtu. Na místě zásahu se již nacházela hlídka PČR a dorazila také profesionální jednotka HZS Nošovice. Po ověření, že se nejedná o požár se jednotky a hlídka PČR vrátily na své základny. Čas: 23:01 - 23:27 hod.. Zasahovali: Majer Přemysl, Sabela Andrzej, Majer Aleš, Hampel Martin, Wardas Mojmír, Lafek Jan