Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


Složení výborů zastupitelstva obce Komorní Lhotka

25.01.2011 08:57
 
 

Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka

16.03.2007 08:52

Miloslav Hampel - starosta obce

ing. Jaroslav Szromek - místostarosta obce

Mgr. Tomáš Svoboda

MUDr. Dagmar Indráková

Jiří Šimík

Aleš Majer

Ing. Andrea Sztefková

Karel Poncza

Petr Santarius

Stanislav Čmiel

ing. Halina Zientková