Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


zpět

Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy za účelem pronájmu části pozemku p.č. KN 1664/1


20.08.2018 13:27