Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška o doručení a možnosti převzít písemnost

03.08.2020 15:25
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

28.07.2020 11:16
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru

28.07.2020 11:14
 
pdf.png
 

Volby do Zastupitelstev krajů (02. - 03. října 2020) - stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebního okrsku, jmenování zapisovatele OVK

27.07.2020 09:30 (platnost do: 04.10.2020)
 
pdf.png
 

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

24.07.2020 12:01
 
pdf.png
 

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

22.07.2020 08:29
 
pdf.png
 

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

20.07.2020 08:58
 
pdf.png
 

Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka odprodat část pozemku p.č. 2996/1

10.07.2020 12:12
 
pdf.png
 

Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka pronajmout nebytové prostory

10.07.2020 12:11
 
pdf.png
 

Magistrát města Třince - Kolaudační souhlas s užíváním stavby "Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela"

10.07.2020 08:48
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2020 | poslední aktualizace: 03.08.2020 15:25