Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka

20.06.2018 17:04
 
pdf.png
 

Informace o zveřejnění - Sdružení obcí povodí Stonávky

20.06.2018 08:13 
 

Akce obce Komorní Lhotka - 2018. Zveřejnění informací dle OZV č. 1/2016

14.06.2018 12:12
 
pdf.png
 

Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

28.05.2018 12:41
 
pdf.png
 

Oznámení pověřence

24.05.2018 14:05
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška

21.05.2018 16:27
 
pdf.png
 

Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

21.05.2018 14:35
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Komorní Lhotka

11.05.2018 18:26
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška

07.05.2018 18:15
 
pdf.png
 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

25.04.2018 17:03
 
pdf.png