Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tčídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.12.2019 15:29
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

11.12.2019 15:28
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

11.12.2019 15:26
 
pdf.png
 

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

10.12.2019 11:31 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška

03.12.2019 08:23
 
pdf.png
 

Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky na rok 2020

29.11.2019 10:01
 
pdf.png
 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2021 - 2023

29.11.2019 10:00
 
pdf.png
 

Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka

27.11.2019 17:09
 
pdf.png
 

Záměr obce Komorní Lhotka odprodat pozemek p.č. 3035/2

27.11.2019 14:02
 
pdf.png
 

Záměr obce Komorní Lhotka odprodat pozemek p.č. 1690/8

21.11.2019 14:51
 
pdf.png