Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty
zpět

Dotazník - vysokorychlostní internet do domácností


07.08.2019 08:30 

Vážení zástupci obcí,

v rámci celorepublikového průzkumu jsme byli požádáni ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o spolupráci při zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníkového šetření (5 minut).

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování „voucherů“ na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji.

Protože se snažíme oslovit co největší vzorek uživatelů internetu, dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci ve formě distribuce přiloženého dotazníku směrem k občanům Vašich obcí. Nejvhodnější způsob distribuce se nám jeví zveřejnění dotazníku na obecních stránkách případně na jiných platformách či médiích, pokud jako obec spravujete.

Dotazník je přístupný zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/  a je možné jej vyplnit do 22. 8. 2019.

Děkuji za spolupráci

S vřelým pozdravem

Bc. Pavla Bazgierová
projektová manažerka
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu


Logo Moravskoslezský kraj

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18  Ostrava

telefon: 595 622 718

e-mail: pavla.bazgierova@msk.cz

www.msk.cz

 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2020 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50