Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty
zpět

Výstraha ČHMÚ


10.06.2020 07:22 
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000177
Odesláno: 9.6.2020 11:25:54
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Nad jižní Evropou se bude udržovat mělká tlaková níže. S ní spojené zvlněné frontální rozhraní bude ovlivňovat počasí u nás.
________________________________________
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí 10.6. 12:00 – 10.6. 24:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nebezpečí mohou představovat také blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí 10.6. 12:00 – 11.6. 12:00

Popis: Vzhledem k nasycenosti území a předpokládaným srážkám v bouřkách, může docházet k výrazným krátkodobým vzestupům hladin, zejména menších toků, a nelze vyloučit dosažení 1. SPA. Situaci budeme postupně upřesňovat.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.


 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2020 | poslední aktualizace: 10.07.2020 12:12