Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Prosba o pomoc s nalezením majitele pejska

03.08.2020 14:27

Dobrý den, prosím o pomoc s nalezením majitele pejska, kterého jsem dneska odchytli na Vašem území (na cestě k pane Goreckému). Volala a prosila nás naše občanka, že tam pejska viděla se potulovat už více než týden. Prosím o zveřejnění informace, posílám foto, třeba bude někomu z úřadu povědomý.
Děkuji. Info na tel. u paní starostky Kacířové, 724 179 174. Marynčáková


 
 

Moravskoslezský kraj pořádá Dny rodin 2020

29.07.2020 16:13
 
pdf.png
 

Plánované odstávky ČEZ distribuce od 29.07.2020

22.07.2020 16:10 (platnost do: 12.08.2020)
 
pdf.png
 

Letní farmářské trhy ve Věžkách

15.07.2020 14:35
 
 

Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů - revize kotlů

13.07.2020 15:30
 
pdf.png
 

Informace - kanalizační přípojky k RD - nový kanalizační řad

10.07.2020 08:51

Dne 9. 7. 2020 byl vydán Magistrátem města Třince, Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Komorní Lhotka – odkanalizování části obce za školou a u kostela“. Všichni účastníci řízení, kteří mají vyřízený Územní souhlas s umístěním stavby „Kanalizační přípojka k RD“ vydaný Stavebním úřadem Hnojník, se mohou připojit na nový kanalizační řad.
 
 

Služby občanům, s.r.o. Komorní Lhotka - nabídka.

09.07.2020 09:08
 
pdf.png
 

Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky

08.07.2020 11:03
 
 

Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky

08.07.2020 10:22 
 

Výstraha ČHMÚ

25.06.2020 12:19

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000221
Odesláno: 25.6.2020 10:57:47
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000220 vydanou 24.06.2020 v 10:30:11 hodin
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry se středem nad střední Evropou.
________________________________________
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí 26.6. 06:00 – 26.6. 14:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí 26.6. 11:00 – 27.6. 15:00

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.
Velmi silné bouřky Vysoký st. nebezpečí 26.6. 14:00 – 27.6. 03:00

Popis: Očekáváme velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, v opakujících se bouřkách i více, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.


 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2020 | poslední aktualizace: 03.08.2020 15:25