Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
Veřejná vyhláška o doručení a možnosti převzít písemnost
03.08.2020 15:25

pdf.png

Informace OÚ
Prosba o pomoc s nalezením majitele pejska
03.08.2020 14:27

34711.jpg

Informace OÚ
Moravskoslezský kraj pořádá Dny rodin 2020
29.07.2020 16:13

pdf.png

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28.07.2020 11:16

pdf.png

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru
28.07.2020 11:14

pdf.png

Úřední deska
Volby do Zastupitelstev krajů (02. - 03. října 2020) - stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebního okrsku, jmenování zapisovatele OVK
27.07.2020 09:30

pdf.png

Úřední deska
Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
24.07.2020 12:01

pdf.png

Informace OÚ
Plánované odstávky ČEZ distribuce od 29.07.2020
22.07.2020 16:10

pdf.png

Úřední deska
Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
22.07.2020 08:29

pdf.png

Úřední deska
Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
20.07.2020 08:58

pdf.png

Informace OÚ
Letní farmářské trhy ve Věžkách
15.07.2020 14:35

34594.jpg

Informace OÚ
Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů - revize kotlů
13.07.2020 15:30

pdf.png

Úřední deska
Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka odprodat část pozemku p.č. 2996/1
10.07.2020 12:12

pdf.png

Úřední deska
Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka pronajmout nebytové prostory
10.07.2020 12:11

pdf.png

Informace OÚ
Informace - kanalizační přípojky k RD - nový kanalizační řad
10.07.2020 08:51

Úřední deska
Magistrát města Třince - Kolaudační souhlas s užíváním stavby "Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela"
10.07.2020 08:48

pdf.png

Zápisy a usnesení
Anonymizovaná usnesení XX. zasedání ZO
09.07.2020 14:28

pdf.png

Informace OÚ
Služby občanům, s.r.o. Komorní Lhotka - nabídka.
09.07.2020 09:08

pdf.png

Úřední deska
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2019
08.07.2020 16:08

pdf.png

Informace OÚ
Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky
08.07.2020 11:03

Úřední deska

Veřejná vyhláška o doručení a možnosti převzít písemnost
03.08.2020 15:25

pdf.png

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
28.07.2020 11:16

pdf.png

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru
28.07.2020 11:14

pdf.png

Volby do Zastupitelstev krajů (02. - 03. října 2020) - stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebního okrsku, jmenování zapisovatele OVK
27.07.2020 09:30

pdf.png

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
24.07.2020 12:01

pdf.png

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
22.07.2020 08:29

pdf.png

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
20.07.2020 08:58

pdf.png

Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka odprodat část pozemku p.č. 2996/1
10.07.2020 12:12

pdf.png

Zveřejnění záměru obce Komorní Lhotka pronajmout nebytové prostory
10.07.2020 12:11

pdf.png

Magistrát města Třince - Kolaudační souhlas s užíváním stavby "Komorní Lhotka - odkanalizování části obce za školou a u kostela"
10.07.2020 08:48

pdf.png

více>>

Informace OÚ

Prosba o pomoc s nalezením majitele pejska
03.08.2020 14:27

34711.jpg

Moravskoslezský kraj pořádá Dny rodin 2020
29.07.2020 16:13

pdf.png

Plánované odstávky ČEZ distribuce od 29.07.2020
22.07.2020 16:10

pdf.png

Letní farmářské trhy ve Věžkách
15.07.2020 14:35

34594.jpg

Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů - revize kotlů
13.07.2020 15:30

pdf.png

Informace - kanalizační přípojky k RD - nový kanalizační řad
10.07.2020 08:51

Služby občanům, s.r.o. Komorní Lhotka - nabídka.
09.07.2020 09:08

pdf.png

Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky
08.07.2020 11:03

Informace - Sdružení obcí povodí Stonávky
08.07.2020 10:22

Výstraha ČHMÚ
25.06.2020 12:19

více>>

odkanalizovani

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb KOMORNÍ LHOTKA Komorní Lhotka je malebnou podhorskou lázeňskou obcí s tisícem obyvatel a příznivým klimatem blahodárně působícím na lidský organismus, přístupnou z Hnojníku úzkou silnicí stíněnou stoletou lipovou alejí o délce 2,5 km. Obec je hlavním protagonistou rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu obcí povodí Stonávky, která v katastru obce pramení a obcí protéká.

V Komorní Lhotce je možno si prohlédnout klasicistní evangelický kostel z roku 1782 se třemi empírovými náhrobky a s barokním mobiliářem, krásným oltářem a kazatelnou. Také katolický kostel, který byl vybudován o více než 100 let později z místního šedozeleného godulského pískovce je zajímavým objektem. Lidová architektura je přímo v centru obce zastoupena zachovalými roubenými karpatskými dřevěnicemi z 19. století, typickými pro Těšínsko, a v údolí Ráztoky mimořádně zachovalým roubeným selským domem včetně stodoly, chlévů a kůlny. Na jihovýchodním svahu hory Goduly lze shlédnout "toleranční pomník", postavený v roce 1931 při 150. výročí vydání tolerančního patentu.

Charakter obce je přímo utvářen horským reliéfem Moravskoslezských Beskyd, v jejichž údolích se obec nachází. Pěší trasy, cyklotrasy, případně koňské stezky, které hustě protkávají okolní krajinu, nabízejí řadu překrásných výhledů i romantických přírodních zákoutí, příležitostí pro sportovní vyžití i pro soukromé meditace. Návštěvníkům se nabízí ubytování v hotelích, rekreačních zařízeních i v soukromí. V obci je široká nabídka místních jídel a krajových specialit v několika restauracích s mnohotvárným koloritem. Komorní Lhotka také nabízí pravou finskou saunu, léčivé bylinkové lázně a další zařízení poskytující ozdravné procedury.


Mobilní aplikace "Obec Komorní Lhotka" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Komorní Lhotka" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2020 | poslední aktualizace: 03.08.2020 15:25